Windkansenkaart

Vergroot de slagingskans van je wind project met de Windkansenkaart

De Windkansenkaart en Windplanner: een ijzersterke combinatie 

De Windkansenkaart brengt in één oogopslag in beeld welke locaties geschikt zijn voor windturbines en hoe kansrijk de ontwikkeling is. Dit wordt aangegeven met een kleurcode, die gekoppeld is aan een mate van kansrijkheid op buurtniveau.

Windplanner toont het effect op het landschap. Door het plan zo realistisch mogelijk te visualiseren, ziet iedereen waar het echt over gaat. En dat verbetert de dialoog. Zo ontdek je knelpunten en vind je oplossingen, nog voordat grote investeringen gedaan zijn.

Hoe is de windkansenkaart ontstaan?

Bildng versnelt de ontwikkeling van windturbines door haar kennis van grond in te zetten om daarmee de kansrijkheid van windprojecten te vergroten. Bildng zorgt ervoor dat de aandacht van wind ontwikkelaars besteed wordt aan de meest kansrijke projecten.

Op basis van alle bestaande windturbines groter dan 2MW in Nederland heeft Bildng in samenwerking met Aveco de Bondt onderzocht welke omgevingsfactoren aanwezig zijn op de locaties waar een turbine staat.

Met 300 indicatoren is in een GIS omgeving met behulp van statistische / econometrische analyses bepaald welke indicatoren verklaren waarom een turbine gerealiseerd is. Dit is samengevat in een Big Data voorspelmodel en gevisualiseerd in de Windkansenkaart.

Waar is de grootste kans van slagen?

De onderzochte 300 indicatoren zijn niet allemaal maatgevend. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen uitsluitingszones en belemmerende factoren.

 1. De uitsluitingszones zijn in de windkansenkaart als witte vlakken weergegeven. Een wit vlak wil
  zeggen: In Nederland is er geen windturbine gerealiseerd in een gebied met deze kenmerken.
  Aanleidingen voor een uitsluitingszone zijn:

Infrastructuur | Risico objecten | Radarposten | Defensie terreinen | Laagvliegroutes | ecologische structuur.

 1. Belemmerende indicatoren verkleinen de kans op een windontwikkeling, maar maken deze niet
  onmogelijk. De aanwezigheid van deze kenmerken heeft een beperkend effect. De bovenstaande
  uitsluitingszones zijn opgedeeld in delen: van de 1.500 onderzochte windturbines zijn er 1, 5, 15 in
  deze zone gebouwd.

 2. Vervolgens hebben wij een voorspelmodel ontwikkeld op buurtniveau. Per buurt in Nederland zijn
  alle demografische indicatoren in beeld gebracht en is hun relatie tot de aanwezigheid van
  windturbines onderzocht. Relevante demografische indicatoren zijn:

Stemgedrag | Inkomen | Huishoudens opbouw | Leeftijdsopbouw

Nieuwe databronnen worden doorlopend toegevoegd aan de Windkansenkaart. Daarnaast worden de nieuw geplaatste windturbines toegevoegd aan deze analyse.

Het gebruik van de Windkansenkaart

De Windkansenkaart is voor Nederland geïntegreerd in Windplanner. Als aanvulling op je Windplanner abonnement, kan je per postcode 4 gebied (bijvoorbeeld 6074) toegang tot de Windkansenkaart krijgen. Voor deze toevoeging wordt een bedrag van € 39 per maand in rekening gebracht met een looptijd van ten minste 12 maanden.

Voor grootverbruikers hanteren wij een cumulatief door te lopen staffelkorting:

Meer dan 20 postcodegebieden: 40% korting per aanvullende postcode
Meer dan 40 postcodegebieden: 60% korting per aanvullende postcode

Maatwerk analyse

Beheer je een portefeuille met grondposities en ben je op zoek naar de meest kansrijke locaties? Dan kan Bildng een locatiescan uitvoeren. Jij levert een excel file aan met zoeklocaties (aantal locaties is niet beperkt) en wij rapporteren de 50 meest kansrijke locaties aan u in een lijst en in een digitale kaart.

Hiervoor kan je contact opnemen met Charles Smeets van Bildng:

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voorwaarden:

 • De Windkansenkaart is een product van Bildng en wordt exclusief geleverd in combinatie met een abonnement op Windplanner. De levering, facturatie en support op de Windkansenkaart wordt verzorgd door Windplanner en is juridisch vertegenwoordigd door VIA Drupsteen in Beeld BV.
 • De leveringsvoorwaarden van Windplanner zijn van toepassing.
 • Daarnaast zijn op de Windkansenkaart de DNR 2011 voorwaarden van Bildng van toepassing.